SK Vedavåg Karmøy

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

    Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift