SK Vedavåg Karmøy

Info til foreldre/foresatte

Info til foreldre/foresatte

 

Foreldre og foresatte i SK Vedavåg Karmøy

Dere som foreldre/foresatte er gull verdt for klubben og ikke minst for spillerne – barna deres!

 • Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres idrettens og klubbens verdisyn.
 • Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet trivsel og motivasjon for å bli i idrettsfamilien lenger.
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Respekter treneres kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 • Det er ditt barn som spiller. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 

Praktisk informasjon

 

1. Medlemsregistrering

Lagleder er ansvarlig for å registrere alle sine spillere i klubbens elektroniske medlemssystem (KXweb/Spoortz). For å registrere nye spillere i systemet må lagleder ha følgende info: fornavn, etternavn, fødselsdato, postadresse, samt mobil og epost til foresatte.

Dersom spiller ønsker å slutte – gi beskjed til aktuell trener/lagleder, samt send mail til daglig leder.

 

2. Medlemskontingent/Treningsavgift/Hallavgift

Gjeldende satser og utfyllende informasjon finner du på klubbens nettside. Satsene vedtas årlig av klubbens egne medlemmer på årsmøte. Faktura til klubbens medlemmer sendes ut per epost i mars/april hvert år. Dersom man ønsker familiemedlemskap eller ønsker å dele opp fakturaen ta kontakt med daglig leder.

Dette inngår i medlemskapet dersom man er tilknyttet et lag:

 • Forsikring av spiller under trening og kamp
 • Lagutstyr til trening/kamp (baller, vester, kjegler, drakter, førstehjelpsutstyr osv.)
 • Klubben dekker lagspåmelding og dommerutgifter i forbindelse med seriespill
 • Klubben dekker påmeldingsavgift for laget på inntil 2 turneringer i løpet av sesongen
 • Gratis deltakelse på turneringer som gjennomføres av SK Vedavåg Karmøy
 • 20 % rabatt på klubbkolleksjonen hos MX sport Åkra
 • Felles sesongavslutning i regi av klubben med matservering og pokalutdeling.

 

3. Klubbkolleksjon

Vår klubbkolleksjon kan kjøpes på MX-sport på Åkra. Alle klubbmedlemmer får 20 % rabatt på kolleksjonen. 2 ganger i året er det klubbdag og man får 30 % avslag på klubbkolleksjon, samt 20 % på alle ordinære varer. Spillerne får låne drakt av klubben (Allidretten bruker t-skjortene de har fått som drakter), men må selv sørge for shorts. Klubbens shorts fås kjøpt hos MX-sport Åkra.

 

4. Dugnad

Som frivillig organisasjon er klubben helt avhengig av at enkelte arbeidsoppgaver utføres som dugnadsarbeid. Heldigvis er det en svært god dugnadsånd i klubben, noe vi setter stor pris på.

Av foreldre/foresatte forventes følgende dugnadsinnsats per i dag:

 

 • Vakt i Storhall Karmøy, (1-2 ganger i året - 3 timer per vakt)
 • Alle lag leverer kaker/rundstykker/kaffe til bygdas 17.mai arrangement
 • Kafesalg 17.mai (gjelder som regel 1-2 lag årlig, går på rundgang)
 • Vask av klubbhus (10 årslagene fotball, 1 gang per spiller)
 • Sekreteriat, kampverter o.l. i forbindelse med våre turneringer.

 

5. Høstlotteri

Hver høst (sept/okt) gjennomføres høstlotteriet i regi av klubben. I den forbindelse bes spillerne om å selge et loddark hver. Daglig leder sørger for at alle lagledere får utdelt loddark til sitt lag. Trener/lagleder har ansvar for å dele ut loddarkene til spillerne, samt samle de inn igjen innen gitt frist.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift